Hà Giang: Hai bác sĩ giả mạo trong công tác bị khởi tố

Hai bác sĩ Yến và Quyết bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, cho tại ngoại. Ảnh cơ quan công an.
Hai bác sĩ Yến và Quyết bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, cho tại ngoại. Ảnh cơ quan công an.
Hai bác sĩ Yến và Quyết bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, cho tại ngoại. Ảnh cơ quan công an.
Lên top