Hà Giang bắt giữ 4 đối tượng buôn bán người sang Trung Quốc

4 đối tượng bị bắt về tội buôn bán người.
4 đối tượng bị bắt về tội buôn bán người.
4 đối tượng bị bắt về tội buôn bán người.
Lên top