Hà Giang: 30 người trốn trong hang đá chuẩn bị vượt biên sang Trung Quốc

Đối tượng Mua Mí Lử và Vừ Mí Tủa. Ảnh: Xuân Minh
Đối tượng Mua Mí Lử và Vừ Mí Tủa. Ảnh: Xuân Minh
Đối tượng Mua Mí Lử và Vừ Mí Tủa. Ảnh: Xuân Minh
Lên top