Hà Giang: 117 công dân nhập cảnh trái phép qua đường mòn

40 công dân nhập cảnh trái phép bị chốt liên ngành số 4 bắt giữ lúc 6h30 ngày 5.12 tại khu vực mốc 457. Ảnh: Nguyễn Xuân Cháng.
40 công dân nhập cảnh trái phép bị chốt liên ngành số 4 bắt giữ lúc 6h30 ngày 5.12 tại khu vực mốc 457. Ảnh: Nguyễn Xuân Cháng.
40 công dân nhập cảnh trái phép bị chốt liên ngành số 4 bắt giữ lúc 6h30 ngày 5.12 tại khu vực mốc 457. Ảnh: Nguyễn Xuân Cháng.
Lên top