Gùi cả bao tải chứa động vật hoang dã qua khu vực biên giới

Lực lượng kiểm lâm và biên phòng kiểm tra sức khỏe của cá thể nhím trước khi thả về môi trường rừng. Ảnh: HT.
Lực lượng kiểm lâm và biên phòng kiểm tra sức khỏe của cá thể nhím trước khi thả về môi trường rừng. Ảnh: HT.
Lực lượng kiểm lâm và biên phòng kiểm tra sức khỏe của cá thể nhím trước khi thả về môi trường rừng. Ảnh: HT.
Lên top