Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gói bưu phẩm bên trong chứa gần 1kg cỏ Mỹ

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp
Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp