Gốc cây cày trong vụ phá rừng ở Bình Phước đã bị đốt

Vạt một góc, nhựa vẫn còn rỉ ra. Ảnh: H.H
Vạt một góc, nhựa vẫn còn rỉ ra. Ảnh: H.H
Vạt một góc, nhựa vẫn còn rỉ ra. Ảnh: H.H
Lên top