Gỗ quý trong rừng thiêng bị đốn hạ, kiểm lâm địa bàn bị dọa giết

Những súc gỗ hương lâm tặc giấu ở bờ suối được người dân phát hiện và vận chuyển trong ngày 14.11. Ảnh: Hưng Thơ.
Những súc gỗ hương lâm tặc giấu ở bờ suối được người dân phát hiện và vận chuyển trong ngày 14.11. Ảnh: Hưng Thơ.