Gỗ quý bị đốn hạ, thú rừng bị sát hại trong rừng đặc dụng Đray Sáp

Gỗ bị đốn hạ trong rừng Đray Sáp. Ảnh: Bảo Lâm
Gỗ bị đốn hạ trong rừng Đray Sáp. Ảnh: Bảo Lâm
Gỗ bị đốn hạ trong rừng Đray Sáp. Ảnh: Bảo Lâm
Lên top