Giữ 34 thanh niên nam, nữ vượt chốt kiểm dịch từ Hải Dương vào Hải Phòng

34 thanh niên nam nữ ở Hải Dương vượt chốt kiểm dịch COVID-19 vào Hải Phòng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
34 thanh niên nam nữ ở Hải Dương vượt chốt kiểm dịch COVID-19 vào Hải Phòng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
34 thanh niên nam nữ ở Hải Dương vượt chốt kiểm dịch COVID-19 vào Hải Phòng. Ảnh Công an TP.Hải Phòng
Lên top