Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giọt nước mắt của cựu Tổng GĐ Ngân hàng OceanBank trước vành móng ngựa