Giết vợ rồi nhậu say mới điện cho người thân biết

Chị T được phát hiện chết trong căn nhà mà Út khai chính mình bóp cổ vợ cho đến chết rồi bỏ đi nhậu
Chị T được phát hiện chết trong căn nhà mà Út khai chính mình bóp cổ vợ cho đến chết rồi bỏ đi nhậu
Chị T được phát hiện chết trong căn nhà mà Út khai chính mình bóp cổ vợ cho đến chết rồi bỏ đi nhậu
Lên top