Giết vợ cũ vì ghen với Việt kiều rồi nằm lên xác vợ tự sát