Giết người bỏ xác trơ xương ở phòng kín, vẫn lên mạng chụp ảnh khoe tiền