Giết người bỏ xác trơ xương ở phòng kín: Tại sao hơn 2 tháng mới phát hiện?

Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.
Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.
Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top