Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giết người bỏ xác trơ xương ở phòng kín: Tại sao hơn 2 tháng mới phát hiện?

Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.
Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.