Giết người bỏ xác trơ xương ở phòng kín: Tại sao hơn 2 tháng mới phát hiện?

Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.
Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.
Chân dung nghi phạm Lương Văn Dư.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM