Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giết bạn tình đồng tính trong khách sạn vì ghen tuông

Lê Thị Liên tại tòa phúc thẩm.
Lê Thị Liên tại tòa phúc thẩm.