Giết bạn tình đồng tính trong khách sạn vì ghen tuông

Lê Thị Liên tại tòa phúc thẩm.
Lê Thị Liên tại tòa phúc thẩm.