Giấy phép lái xe hết hạn 1 ngày, có bị xử phạt?

Giấy phép lái xe hết thời hạn dưới 6 tháng, kể cả một ngày cũng bị xử phạt. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giấy phép lái xe hết thời hạn dưới 6 tháng, kể cả một ngày cũng bị xử phạt. Ảnh: Hải Nguyễn.
Giấy phép lái xe hết thời hạn dưới 6 tháng, kể cả một ngày cũng bị xử phạt. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top