Giấu pháo lậu trong bao tải chứa than và hành củ để vượt biên

Số pháo lậu được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: ĐT.
Số pháo lậu được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: ĐT.
Số pháo lậu được lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: ĐT.
Lên top