Giấu hơn 26.000 viên ma túy trong các lon bia

Hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp được giấu trong các lon bia.
Hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp được giấu trong các lon bia.