Giao thông ngày đầu diễn ra Đại hội XIII của Đảng an toàn, thuận lợi

Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày Đại hội Đảng XIII diễn ra. Ảnh: M.H.
Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày Đại hội Đảng XIII diễn ra. Ảnh: M.H.
Lực lượng Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày Đại hội Đảng XIII diễn ra. Ảnh: M.H.
Lên top