Giăng lưới vây bắt nghi can vụ thảm sát tại Quảng Ninh