Giang Kim Đạt khai có nhiều tiền nhờ buôn bất động sản ở nước ngoài

Giang Kim Đạt cho rằng, sở dĩ có nhiều tiền là nhờ kinh doanh bất động sản. Ảnh: PV
Giang Kim Đạt cho rằng, sở dĩ có nhiều tiền là nhờ kinh doanh bất động sản. Ảnh: PV