Giang hồ xách đinh ba, mã tấu tấn công quán vì không đóng tiền bảo kê

Nhóm côn đồ xách cả đinh ba, mã tấu tấn công quán cafe (ảnh cắt clip)
Nhóm côn đồ xách cả đinh ba, mã tấu tấn công quán cafe (ảnh cắt clip)
Nhóm côn đồ xách cả đinh ba, mã tấu tấn công quán cafe (ảnh cắt clip)
Lên top