“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Thu hơn 400 triệu mỗi tháng từ Youtube

Khá Bảnh: Ảnh: FBNV
Khá Bảnh: Ảnh: FBNV
Khá Bảnh: Ảnh: FBNV
Lên top