Giang hồ Hải Phòng thanh toán nhau bằng súng, một đối tượng thiệt mạng