Giận vợ ly hôn, chồng đòi châm lửa đốt 2 con ruột

Đối tượng Linh bị Công an khống chế. Ảnh CA
Đối tượng Linh bị Công an khống chế. Ảnh CA
Đối tượng Linh bị Công an khống chế. Ảnh CA
Lên top