Gian lận điểm thi Hà Giang: Xem xét trách nhiệm của vợ chủ tịch tỉnh

5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang.
5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang.
5 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm thi ở Hà Giang.
Lên top