Gian lận điểm ở Sơn La: Thỏa thuận giá, nâng điểm tại nhà

Lò Thị Trường tại phiên tòa sơ thẩm với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ảnh: C.Ngô.
Lò Thị Trường tại phiên tòa sơ thẩm với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ảnh: C.Ngô.
Lò Thị Trường tại phiên tòa sơ thẩm với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ảnh: C.Ngô.
Lên top