Giảm nhẹ hình phạt 2 cán bộ gây ra sai phạm ở dự án hồ Krông Pách thượng

Ông Đỗ Văn Hưu và Y Thoai Byă tại phiên toà. Ảnh: T.X
Ông Đỗ Văn Hưu và Y Thoai Byă tại phiên toà. Ảnh: T.X
Ông Đỗ Văn Hưu và Y Thoai Byă tại phiên toà. Ảnh: T.X
Lên top