Giám đốc vườn Quốc gia Hoàng Liên nói lý do kỷ luật 2 cán bộ kiểm lâm

Trạm kiểm lâm Tả Van. Ảnh: Quốc Hồng.
Trạm kiểm lâm Tả Van. Ảnh: Quốc Hồng.
Trạm kiểm lâm Tả Van. Ảnh: Quốc Hồng.
Lên top