Giám đốc thẩm vụ ông Lương Hữu Phước: Hủy 2 bản án để điều tra lại

Thẩm phán Lê Thành Văn (Chánh tòa hình sự) làm chủ tọa đã quyết định hủy cả 2 bản án. Ảnh: Anh Tú
Thẩm phán Lê Thành Văn (Chánh tòa hình sự) làm chủ tọa đã quyết định hủy cả 2 bản án. Ảnh: Anh Tú
Thẩm phán Lê Thành Văn (Chánh tòa hình sự) làm chủ tọa đã quyết định hủy cả 2 bản án. Ảnh: Anh Tú
Lên top