Giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Những người thân tham gia kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Kỳ Quan.
Những người thân tham gia kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Kỳ Quan.
Những người thân tham gia kêu oan cho tử tù Hồ Duy Hải. Ảnh: Kỳ Quan.
Lên top