Giám đốc sống thực vật vì những nhát chém của lão nông

Bị cáo Thuần nhận án tù chung thân vì chém hàng xóm 7 nhát. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Thuần nhận án tù chung thân vì chém hàng xóm 7 nhát. Ảnh: V.Dũng
Bị cáo Thuần nhận án tù chung thân vì chém hàng xóm 7 nhát. Ảnh: V.Dũng
Lên top