Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật cảnh cáo

Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Ảnh: BCL
Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Ảnh: BCL
Giám đốc Sở Y tế Sơn La bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng. Ảnh: BCL
Lên top