Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giám đốc Oceanbank Hải Phòng vắng mặt bất thường nhiều ngày tại nhiệm sở