Giám đốc ngân hàng lại hầu tòa vì khoản tiền trên 100 tỉ đồng

Các bị cáo Hậu, Hoa, Lạc (ngồi) nghe công bố cáo trạng sáng 4.3
Các bị cáo Hậu, Hoa, Lạc (ngồi) nghe công bố cáo trạng sáng 4.3
Các bị cáo Hậu, Hoa, Lạc (ngồi) nghe công bố cáo trạng sáng 4.3
Lên top