Giám đốc lập 7 công ty "ma" để bán hoá đơn với giá trị hơn 2.200 tỉ đồng

Tang vật của một vụ án mua bán hóa đơn GTGT. Ảnh CA HP
Tang vật của một vụ án mua bán hóa đơn GTGT. Ảnh CA HP
Tang vật của một vụ án mua bán hóa đơn GTGT. Ảnh CA HP
Lên top