Giám đốc làm giả con dấu, ngụy tạo hồ sơ dự thầu bán cho doanh nghiệp

Nguyễn Đình Ngọc - Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP
Nguyễn Đình Ngọc - Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP
Nguyễn Đình Ngọc - Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết kế kiến trúc và đầu tư xây dựng Kiến Gia Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP
Lên top