Giám đốc dẫn vợ bỏ trốn chủ nợ "tín dụng đen"

Vợ chồng ông Thanh tại phiên tòa sơ thẩm.
Vợ chồng ông Thanh tại phiên tòa sơ thẩm.
Vợ chồng ông Thanh tại phiên tòa sơ thẩm.
Lên top