Giám đốc Cty Gốm sứ: Tôi không biết Lý Đình Vũ lấy trộm dầu thải để làm gì?

Lên top