Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An vừa bị bắt có nhiều cơ sở xăng dầu của cá nhân

Cơ quan chức năng thực hiện khám xét Công ty Xăng dầu Long An. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cơ quan chức năng thực hiện khám xét Công ty Xăng dầu Long An. Ảnh: Công an Đồng Nai
Cơ quan chức năng thực hiện khám xét Công ty Xăng dầu Long An. Ảnh: Công an Đồng Nai
Lên top