Giám đốc công ty "chống hạn trên giấy" lĩnh 17 năm tù

Hồ chứa nước Đồng Bò, một trong hàng chục công trình không sửa chữa nhưng “được” quyết toán hơn 106 triệu đồng. Ảnh P.H
Hồ chứa nước Đồng Bò, một trong hàng chục công trình không sửa chữa nhưng “được” quyết toán hơn 106 triệu đồng. Ảnh P.H
Hồ chứa nước Đồng Bò, một trong hàng chục công trình không sửa chữa nhưng “được” quyết toán hơn 106 triệu đồng. Ảnh P.H
Lên top