Giám đốc Công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt giam

Giám đốc công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt giam. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Giám đốc công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt giam. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Giám đốc công ty bất động sản nhà đất Đồng Nai bị bắt giam. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Lên top