Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị người dân tham gia tố giác tội phạm

Thư đề nghị do Giám đốc Công an TP Hà Nội ký. Ảnh: CAHN
Thư đề nghị do Giám đốc Công an TP Hà Nội ký. Ảnh: CAHN
Thư đề nghị do Giám đốc Công an TP Hà Nội ký. Ảnh: CAHN
Lên top