Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo về chấn chỉnh tác phong

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội luôn ân cần giúp đỡ người dân. Ảnh: CAHN.
Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội luôn ân cần giúp đỡ người dân. Ảnh: CAHN.
Hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội luôn ân cần giúp đỡ người dân. Ảnh: CAHN.
Lên top