Giám đốc chiếm đoạt tiền của người muốn định cư ở nước ngoài

Bị cáo Nguyễn Khắc Thụ - bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của người muốn định cư ở nước ngoài, trong một phiên toà sơ thẩm. Ảnh: N.H.
Bị cáo Nguyễn Khắc Thụ - bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của người muốn định cư ở nước ngoài, trong một phiên toà sơ thẩm. Ảnh: N.H.
Bị cáo Nguyễn Khắc Thụ - bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của người muốn định cư ở nước ngoài, trong một phiên toà sơ thẩm. Ảnh: N.H.
Lên top