Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình có “bề dày” sai phạm

Vị giám đốc sở hữu "bề dày" sai phạm
Vị giám đốc sở hữu "bề dày" sai phạm