Giám định viên "giật mình" vì chất lượng dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Các bị cáo trong phiên toà xét xử vụ sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nghe đại diện cơ quan giám định tư pháp (cầm micro, góc phải) giải thích. Ảnh chụp qua màn hình
Các bị cáo trong phiên toà xét xử vụ sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nghe đại diện cơ quan giám định tư pháp (cầm micro, góc phải) giải thích. Ảnh chụp qua màn hình
Các bị cáo trong phiên toà xét xử vụ sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nghe đại diện cơ quan giám định tư pháp (cầm micro, góc phải) giải thích. Ảnh chụp qua màn hình
Lên top