Giảm án cho bị cáo loạn thần vô cớ đâm người giữa phố

Ngô Công Tiến - bị cáo vô cớ đâm người đi đường, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.D
Ngô Công Tiến - bị cáo vô cớ đâm người đi đường, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.D
Ngô Công Tiến - bị cáo vô cớ đâm người đi đường, tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: V.D
Lên top