Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải trình “nổ súng, truy cản lâm tặc” của Ban QL rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah